Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là một dự án quan trọng trong việc phát triển hạ tầng giao thông ở khu vực Bắc Bộ của Việt Nam. Dự án này bao gồm xây dựng một tuyến đường cao tốc dài khoảng 105 km, kết nối giữa Thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng.

Dự án được phê duyệt vào năm 2011 với tổng mức đầu tư khoảng 8.300 tỷ đồng (tương đương với khoảng 360 triệu USD). Tuy nhiên, do các khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan đến tài chính, dự án đã chậm tiến độ.

Sau nhiều nỗ lực, đến năm 2020, tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã chính thức được đưa vào hoạt động. Đây là một trong những tuyến đường cao tốc hiện đại nhất của Việt Nam, với tốc độ thiết kế 120 km/h, 6 làn xe và đường bệ nhựa ngay từ đầu.

Tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu ùn tắc giao thông giữa hai thành phố lớn, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và du lịch trong khu vực.Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là một trong những dự án quan trọng trong việc phát triển hạ tầng giao thông ở khu vực Bắc Bộ của Việt Nam. Tuyến đường này giúp kết nối hai thành phố lớn Hà Nội và Hải Phòng, là hai trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và du lịch quan trọng của Việt Nam.

Dự án này mang lại nhiều lợi ích cho khu vực Bắc Bộ, bao gồm giảm thiểu ùn tắc giao thông giữa hai thành phố, tăng cường an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và phát triển khu vực đất đai ven biển.

Ngoài ra, dự án cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của các tỉnh và thành phố trên tuyến đường, góp phần đẩy mạnh quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa khu vực Bắc Bộ.