Kiểm tra độ sụt trước khi bê tông xuất xưởng là một công tác quan trọng trong quy trình sản xuất bê tông. Việc kiểm tra độ sụt trước khi xuất xưởng giúp đảm bảo chất lượng của bê tông và giảm thiểu các rủi ro trong quá trình sử dụng bê tông.

Độ sụt của bê tông là hiện tượng bề mặt của bê tông bị chìm xuống so với mặt phẳng cố định, và được tính bằng đơn vị milimet (mm). Độ sụt của bê tông phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tỷ lệ phần tử, hàm lượng nước, phương pháp trộn, thời gian trộn, thời gian đóng khuôn và nhiệt độ.

Để kiểm tra độ sụt trước khi bê tông xuất xưởng, các bước sau đây được thực hiện:

  1. Chuẩn bị khuôn mẫu: Khuôn mẫu là một hình trụ có đường kính bằng 100mm và chiều cao bằng 200mm. Khuôn mẫu được lau sạch và thoa dầu tránh dính.

  2. Đổ bê tông vào khuôn mẫu: Bê tông được trộn đúng tỷ lệ phần tử và hàm lượng nước theo quy định. Bê tông được đổ vào khuôn mẫu theo phương pháp đóng tầng, mỗi tầng đổ khoảng 50mm và được dập chặt bằng máy đập cọc.

  3. Để bê tông trong khoảng thời gian từ 15-30 phút để cho bê tông lắng tự nhiên.

  4. Đo độ sụt: Sau khi bê tông đã lắng tự nhiên trong khoảng thời gian quy định, độ sụt được đo bằng cách đo khoảng cách từ mặt trên của bê tông đến mặt phẳng cố định bên dưới bằng thiết bị đo độ sụt.

  5. Xác định độ sụt: Độ sụt được tính bằng độ chênh lệch giữa độ cao ban đầu của bê tông và độ cao sau khi lắng tự nhiên. Nếu độ sụt của bê tông vượt quá giới hạn cho phép, bê tông sẽ không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và không được xuất xưởng.


Khi kiểm tra độ sụt trước khi xuất xưởng, các nhà sản xuất bê tông cần đảm bảo các tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật được quy định bởi các cơ quan chức năng. Điều này đảm bảo rằng bê tông được sản xuất đáp ứng các yêu cầu cần thiết và có thể đáp ứng được các yêu cầu sử dụng.

Việc kiểm tra độ sụt trước khi bê tông xuất xưởng mang lại nhiều lợi ích. Đầu tiên, nó giúp đảm bảo chất lượng của bê tông, đặc biệt là độ chịu lực và độ bền của bê tông. Độ sụt của bê tông càng thấp thì độ chịu lực và độ bền của bê tông càng cao.

Thứ hai, kiểm tra độ sụt trước khi xuất xưởng giúp đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng bê tông. Nếu độ sụt của bê tông quá cao, bê tông có thể bị biến dạng, gây ra sự cố trong quá trình sử dụng và gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Cuối cùng, kiểm tra độ sụt trước khi xuất xưởng cũng giúp tiết kiệm chi phí sản xuất. Nếu bê tông không đạt được độ sụt yêu cầu, nhà sản xuất sẽ phải bỏ đi hoặc tái sử dụng bê tông đó, làm tăng chi phí sản xuất.