Các doanh nghiệp sản xuất xi măng và kính xây dựng ở Việt Nam cần thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao năng suất, chất lượng và lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động rất lớn đến ngành Vật liệu xây dựng.

Hội thảo đã chỉ ra các xu hướng phát triển vật liệu xây dựng trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng như thế nào tới ngành Sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Hội thảo cũng đánh giá năng lực sản xuất, chất lượng, lợi thế cạnh tranh và khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam trong Cách mạng công nghiệp 4.0 để đưa ra giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước.

Trong tương lai, các công trình xây dựng sẽ chú trọng đến khả năng chịu lực, độ bền theo thời gian, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất, xây lắp và đặc biệt là phải thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu tại nơi xây dựng.


Một là ban hành các cơ chế khuyến khích đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, sử dụng nguyên liệu tái chế, nhiên liệu thay thế và có cơ chế quản lý siết chặt đối với sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường.

Hai là nghiên cứu phát triển các công nghệ sản xuất và xử lý môi trường sạch hơn, sử dụng phế thải làm nguyên, nhiên liệu thay thế, giảm tiêu hao năng lượng; công nghệ khai thác, xây dựng quy hoạch khoáng sản có tính đến biến đổi khí hậu.

Ba là chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, kỹ thuật, công nhân kỹ thuật lành nghề, chuyên gia đủ trình độ nắm bắt thông tin khoa học kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng.

Bốn là nâng cao năng lực chế tạo cơ khí trong nước nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành xây dựng, bắt đầu từ việc sản xuất các chi tiết, phụ tùng thay thế phục vụ việc sửa chữa. Việc này sẽ giúp Việt Nam giảm tỷ lệ nhập khẩu và tiến tới nghiên cứu, chế tạo các thiết bị, phụ tùng thay thế cho các dây chuyền sản xuất một số chủng loại vật liệu xây dựng.